background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

VIA CRUCIS. DILLUNS SANT (29 de març).

Fotografies i fragments vídeo: J. Ramon Boscà.

 

VIGÍLIA PASQUAL (3 d’abril).

 

Vídeo-citació Setmana Santa.

 

Res del Via Crucis.