background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

CARCAIXENT

Amb testimonis antics des del segle XVII. El Crist Jacent data del XVII I el Ressuscitat del XVIII. És al segle XIX quan apareix la confraria actual lligada als Albelda. Es dotà dels Estatuts Eclesiàstics el 2017. Processona al seu trasllat i el Sant Soterrar. A l’encontre de glòria el Sepulcre apareix buit i coronat pel Crist Ressuscitat. Seu del VIIé Encontre l’any 2014.