background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

L’Advent alimenta el nostre desig de Jesús en la nostra vida, el Déu
Salvador. Aquesta salvació, que culminarà quan tot transparente en la seua
presència, la rebem ara en esperança. I aquesta esperança ens porta a anar
endreçant la vida, posant sempre a Déu en primer lloc.

 

Notícies

Els Xiquets Del Ressucitat

Citacions