background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

BETLEM 2015

      Novament i amb molt de esforç, hem muntat el Betlem. Després d’haver-lo beneït, vos oferim algunes fotografies, però el que realment ens ompliria de goig seria que ens...