background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

AVE MARIA

 

 

És un fet que la festa de la Puríssima Concepció és una de

les celebracions més importants que ha instituït i manté

l’Església pel que fa a Maria, la mare de Jesús. La devoció i

la pietat del poble cristià a Maria és un constitutiu

important en l’espiritualitat de molts catòlics i de no

poques institucions i congregacions religioses des de

l’Edat Mitjana. Una espiritualitat que es va intensificar en

els segles XIX i XX, sobretot amb motiu de les definicions

dogmàtiques de la Puríssima (en 1854) i de l’Asunció (en

1950). En aquests segles van tindre especial relleu les

aparicions de la Verge i els abundants santuaris que

concentren a milers de fidels. L’exemplaritat de María, la

mare de Jesús, tal com d’ella parlen els evangelis, és més

important que tot el que poden expressar les imatges

populars i els llibres de pietat mariana. No es tracta

solament de la humilitat d’una jove que pensa d’ella

mateix que és una “esclava” (Lc 1, 38) davant el Senyor i

davant la vida. Maria tenia un sentiment profund: ser una

persona humil, que pertanyia pel cap alt baix de l’escala

social a Israel (Lc 1, 48). I des de tal condició, pronuncia

el seu Magníficat, l’himne que “evoca els perills del poder i

de la propietat”. I que anuncia la transformació que farà

el Senyor: enfonsar als poderosos i exaltar als desheretats

(Lc 1, 52-53).

Des d’aquestes conviccions, Maria va educar a Jesús, el fill

de les seues entranyes. Li va contagiar el que ella vivia i

sentia tan fortament. Açò és el més evangèlic i genial que

podem admirar en María Inmaculada.

CANT DEL MAGNIFICAT