background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

Novament, Mare de Déu del Castell,, ens trobem els fills de Corbera reunits baix la vostra mirada d’amor sens fi. Els nostres ulls de vegades no veuen amb claredat a Déu. Vós, que heu vist millor que ningú el més íntim del vostre Fill, guieu-nos per a trobar-nos novament amb Ell, i poder així vore el nostre camí.