background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

TEMEU DÉU I HONOREU-LO

 

BIOGRAFIA SANT VICENT FERRER

Sant Vicent Ferrer va nàixer a València, el 23 de gener de 1350. Els seus pares van ser Guillem Ferrer, notari, i Constança Miquel. Va ser batejat en la Parròquia de sant Esteve. Va prendre l’hàbit de frare dominic en el proper Real Convent de Predicadors el 5 de febrer de 1367, emetent els seus vots definitius el 6 de febrer de 1368. Va estudiar Filosofia, Bíblia i Teologia a Barcelona, Lleida i Tolosa de Llenguadoc obtenint en 1388 els títols de “Mestre en Teologia” i “Predicador General” en la seua ordre religiosa. Va residir en Avignon durant el Cisma d’Occident on va rebre diversos càrrecs de Benet XIII. En 1399 abandona definitivament aquesta ciutat i es consagra a la seua activitat missionera. El contingut de la seua predicació sempre va ser el de penitència i reforma. En aquest sentit s’esforçava per resoldre pugnes, millorar la vida moral i espiritual, buscant una societat més cristiana, més espiritual i més harmoniosa. Va predicar per tota la Corona d’Aragó, la de Castella i, a més, el sud de França, el nord d’Itàlia, Suïssa i la Bretanya francesa. En molts llocs es recorda el seu pas pels fets portentosos i miracles que van ocórrer. En l’àmbit social, el seu gran prestigi li va portar a fundar en 1410 una confraria per a atendre als xiquets orfes i abandonats de València, tasca que continua en el Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de sant Vicent Ferrer. Va participar en el Compromís de Casp en el qual es va designar hereu de la Corona d’Aragó a Ferran d’Antequera després de la mort sense descendència de Martí l’Humà. En 1419 va predicar la que seria la seua última Quaresma i als 69 anys va morir en Vannes (Bretanya francesa) el 5 d’abril d’eixe mateix any. Està soterrat al costat de l’altar major de la Catedral. Sant Vicent va ser canonitzat el 29 de juny de 1455 a Roma pel papa Calixt III. La seua festa se celebra el 5 d’abril, encara que des de molt antic, a València, se celebra el dilluns posterior a l’Octava de Pasqua.