background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

16 DE JULIOL, MARE DE DÉU DEL CARME

Salve, del mar Estrella, salve, Mare sagrada de Déu i sempre verge, porta del cel santa. Prenent de Gabriel el «Ave», Verge ànima, mudant el nom d’Eva, paus divines tracta. La vista restitueix les cadenes deslliga, tots els mals lleva, tots els béns causa....