background: rgba(0, 0, 0, 1) !important;

Salve, del mar Estrella, salve, Mare sagrada de Déu i sempre verge, porta del cel santa. Prenent de Gabriel el «Ave», Verge ànima, mudant el nom d’Eva, paus divines tracta. La vista restitueix les cadenes deslliga, tots els mals lleva, tots els béns causa. Mostra’t mare, i arribe per tu nostra esperança a qui, per donar-nos vida, va nàixer de les teues entranyes. Entre totes piadosa, Verge, en les nostres ànimes, lliures de culpa, infon virtut humil i casta. Vida ens presta pura, camí ferm aplana, que qui a Jesús arriba etern goig aconsegueix. Al Pare, al Fill, al Sant Esperit lloances; una als tres li donem, i sempre eternes gràcies.

Amén